torsdag 1 november 2012

Uppstart av PP Norrbotten


Kallelse!

Onsdagen den 14:e november, klockan 18.30, på Café Glimten i Luleå samt på IRC #piratpartiet.bd, hålls uppstartsmöte för bildandet av Piratpartiet Norrbotten.

Smörgåsar och annat kommer serveras under kvällen.

Gäst vid eventet är Anna Troberg, partiledare Piratpartiet Sverige.

Det kommer ske mera aktiviteter i anknytning till uppstarten, mera om detta i ett senare utskick.

Dagordning för mötet:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
5. Val av styrelse:
(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter
6. Val av revisor och ersättare för denna
7. Ev. val av valberedning (en till fem personer)
8. Övriga frågor

Arrrrr!

Fredrik Holmbom
070-574 85 50