tisdag 2 april 2013

Jag behöver lite hjälp

Bild ärligt stulen från http://mattstone.blogs.com/christian/2007/09/pirate-jesus.html
I torsdags hade Piratpartiet Norrbotten sitt medlemsmöte för 2013, en rapport från det mötet kommer på Norrbottensbloggen så fort protokollet är justerat.

Där tog vi ett beslut.

Vi beslutade att ställa upp i kyrkovalet 2013, att ta fram kandidatlistor, valmanifest och allt sånt där som krävs för att ställa upp i ett val.

Jag har ett antal skäl till varför jag tycker det är intressant att ställa upp i kyrkovalet, primära skälet är samma orsak till varför jag inte själv nånsin har röstat i kyrkovalet.

Kyrkan har separerats från staten, men när ska staten lämna kyrkan? En kyrka ska inte styras av partipolitik. Det är den första punkten på ett valmanifest, att verka för kyrkan oberoende från staten och statens separation från kyrkan. Resan har påbörjats, nu är det dags att slutföra den.

Nästa punkt är att verka för att inom kyrkan skapa en inkluderande miljö, en piratistik-humanistisk människosyn. En miljö där alla är välkomna, där kvinnoprästmotståndare talar för döva öron, där kärleken och acceptansen för människor står i centrum. Eller som Jesus själv sade: "Du skall älska din nästa som dig själv."

Dessa två punkter är de viktigaste för mig att verka för inom kyrkan, sen finns det fler fördelar som t.ex. massmedial uppmärksamhet, träning inför kommande valrörelser och liknande praktiska detaljer.

Det finns dock en hake med det hela, för att kunna ställa upp måste det finnas några kandidater, som har skrivit på kandidatförsäkran. Man måste också ha ett antal underskrifter av folk som stöder deltagandet för att få registrera gruppbetäckning.

De två punkterna, inklusive beställning av valsedlar, måste vara klart senast den 15:e april.

Så det är inte mycket med tid vi har på oss.

Det finns inom kyrkan tre olika nivåer att ställa upp på, Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige. Där kyrkomötet är högsta instans och därmed också svårast att nå. Det är mycket möjligt att få så pass många röster att man når resultat där, men kräver 300 underskrifter av röstberättigade samt ganska många namn på valsedeln.

Steg ett just nu är dock, jag behöver hjälp. Hjälp att få ihop underskrifter, hjälp att vaska fram kandidater till valsedlarna, kandidater som ställer upp på vårat valmanifest och som drivs av Tro och slutligen hjälp att färdigställa ett valmanifest utifrån ovan nämnda huvudpunkter.

Tilläggas kan, att för att ställa upp till val i Kyrkofullmäktige krävs det endast 10 namnunderskrifter, så det tror jag att vi kan klara utan problem, men då kan vi påverka minst.

Till sist så måste vi ha ett namn på den nomineringsgrupp som vi skapar, Piratkyrkan? Iofs redan taget så jag vet inte.....